hem
PGF

Hej - PGF Terminal AB bedriver kombiterminalverksamhet på Vaggeryds kombiterminal i Skillingaryd. PGF Logistics AB har lagt ner sin 3:e partverksamhet och avyttrat fastigheten. PGF Rail AB är ett vilande bolag.  

Vår affärsmodell består av tre steg som hjälper dig till en effektivare godshantering.

1 Samla

Med hjälp av järnvägstransporter och lastbilstransporter samlar vi in gods på Vaggeryds kombiterminal och i våra lagerlokaler.

2 Anpassa

På kombiterminal eller i lagerbyggnad anpassar vi godset på det sätt som ni önskar.

3 Leverera

I rätt tid levereras godset till din dörr eller annan önskad destination på det sätt du valt att anpassa godset.

Läs mer om vår process

PGF Logistics

3pl-verksamheten är nedlagd

PGF Terminal

Vaggeryds kombiterminal - järnvägs- och lastbilstransporter i samverkan.

PGF Rail

Järnvägstransporter – järnvägspendlar och blocktåg.

Lokaler för dig Är du i behov av lageryta eller kontorsyta?

Läs mer

Vaggeryds kombiterminal Vaggeryds kombiterminal är taxepunkt Bma.

Läs mer

Serviceytan tar form En serviceyta för vård och service av terminalens maskiner är nu i drift.

Läs mer

Lyckad separation Ny körväg skapar trygg arbetsmiljö och effektiv styrning av godshanteringen.

Läs mer

PGF