hem

“PGF Rail utvecklar järnvägspendlar som i första hand är anslutna till Vaggeryds Kombiterminal. ”

Järnvägstransporter – PGF Rail

2008 startade den första hamnpendeln mellan Göteborgs hamn och Vaggeryd. Till en början med gammal utrustning och endast med en kapacitet av 42 TEU per enkeltur.

Under årens lopp har pendeln utvecklats med såväl bättre utrustning som ökad kapacitet till maximala 84 TEU per enkeltur. Pendeln är ett bra exempel på att relativt korta järnvägpendlar kan vara konkurrenskraftiga på transportmarkanden.

PGF Rail välkomnar alla som vill undersöka möjligheten att upprätta en järnvägsförbindelse mellan hamnar och terminaler eller andra unika upplägg.

Kontakta oss för att se på möjligheten.

PGF