hem

“På Vaggeryds kombiterminal erbjuder vi dig hantering av lastbärare och bulkvaror mellan lastbil- och järnvägstransporter. ”

Vaggeryds kombiterminal – PGF Terminal

Samarbete mellan transportslag

Det är viktigt att se lastbils- och järnvägstransporter som komplement till varandra istället för att ställa dem mot varandra.

Det är på kombiterminalen de båda transportslagen möts och ger positiva effekter för dig som kund och för miljön. Järnvägstrafiken är mycket effektiv och skonsam för miljön när det gäller transport av stora volymer och då godset ska transporteras en längre sträcka. Även den lokala miljön gynnas av järnvägstransporter både när det gäller minskade utsläpp i luften och mindre trängsel på vägar.

Lastbilstransporterna är överlägsna i sin flexibilitet och snabbhet och är en förutsättning för att nå ut till dig som kund för att leverera eller avhämta gods.

När dessa båda transportslag samarbetar uppnås en optimal servicegrad och tillförlitlighet samtidigt som vår levnadsmiljö påverkas i mindre omfattning.

En terminal öppen för alla

Vaggeryds kombiterminal ägs av Vaggeryds kommun och arrenderas och drivs av PGF Terminal AB. Terminalen är öppen för alla aktörer som vill trafikera kombiterminalen eller använda dess tjänster.

Läs mer om våra tjänster under PGF Terminal här till vänster eller kontakta oss för mer information. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

PGF