hem

“Vi erbjuder dig hantering av ditt gods i våra lokaler för att ge dig möjlighet att frigöra tid, yta och resurser i ditt företag.”

Tredjepartslogistik – PGF Logistics

Vi anpassar oss för dig

Dina behov kan snabbt förändras beroende på omvärldens krav. Det gäller att kunna agera på rätt vis för att möta nya behov. Toppar och dalar i efterfrågan kan vara svåra att hantera på ett ekonomiskt gynnsamt sätt om en stor del av kostnadsmassan är fast. En stor fördel med att använda våra tredjepartstjänster är att flera varuägare delar på en och samma resurs. Då uppnås en betydligt mer stabil situation för alla parter.

Att alltid ha tillgång till kompetent personal och rätt utrustning för hantering av gods är en trygghet får såväl det lilla som det stora företaget. Du kan helt inrikta dig på att driva din affär vidare istället för att fokusera på dagliga rutiner.

Som kund hos oss på PGF får du automatiskt tillgång till vårt lagersystem där du får en dedikerad portal för dina varor. Du har alltid tillgång till ditt lager via internet, vilket ger dig snabb information i realtid. Om du vill, kan du knyta samman ditt affärssystem med vårt lagersystem för effektivt informationsutbyte.

Läs mer om våra tjänster under PGF Logistics här till vänster eller kontakta oss för mer information. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

PGF