hem

Inget oljespill på terminalen

den 2 december 2015 15:12

En absorbtionsmatta har monterats där loken står uppställda i väntan på lossning och lastning för att förhindra att diverse miljöfarliga vätskor kommer på villovägar ut i naturen.

PGF